Membri

Înregistrare persoane juridice - operatori de apă și canalizare

Asociația Română a Apei reunește într-o vastă rețea profesională toate pățile implicate în sectorul de alimentare cu apă, canalizare și epurarea apelor uzate. Ca membri operatori de apă pot înscrie operatorii de servicii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare. Având în vedere provocările prezentului, ne bucurăm că membrii noștri pot oferi soluții care vor revoluționa percepția asupra APEI, prin participarea activă în cadrul grupurilor de specialitate, conferințelor, prin publicarea de articole în revista ROMAQUA și nu numai. Toate acestea contribuie la dezvoltarea programelor strategice ale Asociației Române a Apei, unind astfel hotarele tradiționale dintre știința APEI și practică.

Devenind membru al Asociației Române a Apei veți câștiga acces la cea mai activă rețea de specialiști din domeniu și veți beneficia de următoarele drepturi și facilități:

  • Participarea directă sau prin reprezentanți la luarea hotărârilor care privesc activitatea A.R.A.;
  • Propunerea pe linie profesională de soluții de îmbunătățire a activității domeniului specific;
  • Primirea la cerere a tuturor informațiilor disponibile din domeniu;
  • Accesul cu prioritate la fondul documentar A.R.A. fizic și/sau electronic;
  • Participarea în condiții avantajoase la manifestările științifice de profil sau ca reprezentanți la conferințe, simpozioane, congrese, în țară sau străinătate;
  • Recomandare de noi membri;
  • Revista ROMAQUA în format electronic (8 numere/an).

Taxa de înscriere (se plătește o singură dată): 1000 RON

Cotizația (se plătește anual pentru Intervalul ianuarie - decembrie): 12000 RON

Formular de adeziune

  1. Avem rugămintea să completați acest formular cu litere de tipar și să îl atașați formularului de mai jos.
Descărcați

Strada, număr, localitate, județ - pentru facturare
Formularul de adeziune completat trebuie să fie însoțit de o copie a actului de identitate cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătură, în vederea respectării cerințelor Legii nr. 129/2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Vă rugăm sa încărcați o imagine sau un fișier PDF nu mai mare de 4MB.
Pentru respectarea cerințelor legale de înregistrare, formularul de adeziune trebuie completat în întregime cu litere de tipar și trebuie semnat olograf și ștampilat. Vă rugăm sa încărcați o imagine sau un fișier PDF nu mai mare de 4MB.

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu asterix (*).