Membri

Parteneri


Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă a fost înființat pentru a coordona eforturile României în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în cadrul Agendei 2030. Acest departament a fost creat în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 313/2017 și operează în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, sub coordonarea prim-ministrului, fiind finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Principalele funcții și responsabilități ale Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă includ:

 • Coordonarea implementării celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) stabilite în cadrul Agendei 2030. Aceste obiective vizează eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităților, promovarea justiției și protecția mediului până în anul 2030.
 • Planificarea și integrarea datelor și informațiilor furnizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul dezvoltării durabile, în vederea formulării de propuneri de măsuri pentru eficientizarea proceselor și documentelor elaborate de către autoritățile administrației publice.
 • Raportarea către Guvern privind elaborarea și implementarea măsurilor de dezvoltare durabilă la nivel național. De asemenea, departamentul coordonează activitățile de localizare și prioritizare a țintelor și obiectivelor specifice stabilite de autoritățile administrației publice de specialitate.
 • Monitorizarea indicatorilor dezvoltării durabile stabiliți la nivelul Uniunii Europene și la nivelul ONU, precum și a indicatorilor specifici adaptați la condițiile României. Acest lucru se face pentru a identifica eventuale decalaje și pentru a propune măsuri de remediere.
 • Reprezentarea Departamentului în relațiile cu ministerele, autoritățile administrației publice și cu persoanele fizice și juridice române și străine, având rolul de a asigura coordonarea și colaborarea în cadrul eforturilor pentru dezvoltare durabilă.

 • În esență, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă are ca scop promovarea și implementarea politicii de dezvoltare durabilă în România, în acord cu obiectivele globale stabilite de ONU în Agenda 2030. Aceasta implică colaborarea cu instituțiile guvernamentale, monitorizarea progresului și adaptarea la nevoile și provocările specifice ale țării.

  FOTO: Laszlo Borbely  ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A APEI

  Asociația Română a Apei (ARA) este o asociație profesională dedicată sectorului apei din România. Această asociație are ca scop facilitarea colaborării între diferitele entități implicate în gestionarea resurselor de apă și furnizarea de servicii de apă și canalizare-epurare a apelor uzate. ARA se bazează pe trei piloni principali:

 • Antreprenorii: ARA oferă un cadru pentru colaborarea și implicarea întreprinderilor din domeniul apei pentru a dezvolta soluții durabile și rentabile pentru gestionarea resurselor de apă.
 • Profesioniștii: Asociația reunește profesioniști din diferite discipline legate de gestionarea apei, inclusiv cercetare, practică, reglementare și consultanță, pentru a promova schimbul de idei și expertiză.
 • Furnizorii: Furnizorii de servicii, operatorii regionali de apă și alte companii din sectorul apei colaborează cu ARA pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare-epurare a apei uzate.

 • ARA și membrii săi sunt implicați activ în promovarea managementului durabil și holistic al resurselor de apă. Aceasta include integrarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare-epurare a apei uzate în conceptele de dezvoltare durabilă și protecția mediului.

  Membrii ARA includ 49 de operatori regionali de apă, precum și operatori locali de apă, companii specializate în lucrări de infrastructură apă şi canal, 154 de experți în sectorul de apă, precum și numeroase parteneriate cu universitățile tehnice din România, precum și cu alte asociații profesionale și patronate.

  De asemenea, ARA este membră a Grupului de lucru interministerial din sectorul de apă - Guvernul României și a Grupului de lucru interministerial pentru reutilizarea apei în agricultură – Guvernul României.

  Asociația Română a Apei are ca scop să promoveze cooperarea și dezvoltarea sustenabilă a sectorului apei în România, contribuind astfel la gestionarea eficientă a resurselor de apă și la îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare.

  FOTO: Ilie Vlaicu