roenfrdeitjakoptrues
Asociatia Romana a Apei

 Asociația Română a Apei

  Cooperari ale Asociatiei Romane a Apei

- pe plan international -

 

Protocol de colaborare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizare “Moldova Apa-Canal” (AMAC), încheiat la data de 15.06.2005

Protocolul de colaborare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizare “Moldova Apa-Canal” (AMAC) a fost încheiat în scopul de a promova cooperarea și schimbul de experiență între cele două asociații și experți din domeniu din ambele țări, urmărindu-se alinierea la cerințele și Directivele U.E în domeniu.

În cadrul Protocolului s-au stabilit modalitățile concrete de cooperare:

-          Elaborarea, perfecționarea și armonizarea legislației naționale în domeniul prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare cu prevederile legislației Uniunii Europene,

-          Crearea mediului atractiv pentru investitori și atragerea investițiilor în dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,

-          Implementarea tehnicii și tehnologiilor avansate,

-          Schimbul de experiență și informații pe diferite probleme ce țin de domeniul de activitate.

În scopul punerii în aplicare a Protocolului de colaborare, părțile semnatare vor elabora, anual, programe concrete de cooperare. Astfel, părțile vor organiza consultări bilaterale la nivelul conducerii asociațiilor, precum și la nivelul managerilor și specialiștilor operatorilor economici, membri ai celor două asociații.

Pentru soluționarea unor probleme specifice se vor constitui grupuri de lucru create din experții celor două asociații.

 

*****

Acord de colaborare între Asociația Română a Apei și

-          BHWWA - Bosnia & Herzegovina Water Work Association

-          BAWK - Bulgarian Water Association

-          MAVÍZ - Hungarian Water Utility Association

-          SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky 

-          West-slovakian water association a.s., Západoslovenská vodárenska spoločnost’, a.s. 

încheiat în data de 14.06.2006

 

Acordul de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și

-          BHWWA - Bosnia & Herzegovina Water Work Association

-          BAWK - Bulgarian Water Association

-          MAVÍZ - Hungarian Water Utility Association

-          SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky

-          West-slovakian water association a.s., Západoslovenská vodárenska spoločnost’, a.s.

a fost încheiat în scopul de a promova cooperarea și schimbul de experiență între Asociațiile Profesionale și experții din domeniu, în vederea asigurării dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și conformarea la cerințele Directivelor Uniunii Europene, pentru calitatea serviciilor.

Prin acord s-a stabilit modul concret de colaborare, respectiv transmiterea de publicații tehnico-științifice de specialitate, colaborarea între experți, precum și/sau organizarea în comun a unor manifestări, conferințe, seminarii și cursuri de pregătire profesională.

În baza acordului s-au realizat anual întâlniri regionale la care au participat experții în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din țările semnatare de o importanță deosebită fiind Concursul “Detectarea pierderilor de apă ascunse din rețelele de distribuție”, precum și colaborarea dintre Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Maghiară a Apei (MAVÍZ) în folosirea Sistemului de Benchmarking în creșterea calității serviciilor pentru fiecare companie”.

*****

Acord de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Bulgară a Apei (BWA), încheiat în data de 06.06.2007

și

Acord suplimentar de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Bulgară a Apei (BWA), încheiat în data de 21.07.2011

 

Acordurile de coperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Bulgară a Apei (BWA) au fost încheiate în scopul de a promova cooperarea și schimbul de experiență între cele două asociații și experții din domeniu din ambele țări, urmărindu-se dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu cerințele și Directivele Uniunii Europene.

În cadrul acordului s-au stabilit modalități concrete de cooperare:

-          Informarea reciprocă privind problemele legate de managementul și dezvoltarea sectorului apei,

-          Schimbul de experiență și puncte de vedere ale experților privind legislația din domeniu,

-          Participarea reciprocă la conferințe, forumuri naționale și internaționale organizate de fiecare parte

-          Transmiterea reciprocă de publicații de specialitate,

-          Inițierea și realizarea proiectului de înfrățire între companiile de alimentare cu apă din Bulgaria și România,

În baza acordului s-au realizat întâlniri regionale de o importanță deosebită cu participarea companiilor de apă din Bulgaria la Concursul anual organizat în România “Detectarea pierderilor de apă ascunse din rețelele de distribuție”, precum și la Conferința tinerilor profesioniști din domeniul apei.

 

*****

Acord de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Austriacă a Gestionării

Apelor și Deseurilor (ÖWAV), încheiat în data de 22.09.2011

 Acordul de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociația Austriacă a Gestionării Apelor și Deseurilor (ÖWAV) a fost încheiat în scopul de a promova cooperarea și schimbul de experiență în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare între cele doua asociații profesionale și experții din domeniu.

Acordul oferă cadrul realizării și dezvoltării pe direcții specifice domeniului apei a cooperării și schimbului de experiență pe probleme de exploatare dar și tehnico-științifice necesare dezvoltării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

A fost stabilit în mod concret modul de cooperare, asigurându-se transmiterea reciprocă de publicații tehnico-științifice de specialitate, colaborarea între experți precum și participarea și/sau organizarea în comun a unor manifestări, conferințe de specialitate, seminarii de informare și cursuri de formare.

Totodată ARA și ÖWAV au convenit să se sprijine și să colaboreze și în cadrul organizațiilor internaționale din care fac parte.

******

Acord de colaborare intre Asociatia Romana a Apei (ARA) si Asociația Germana a Apei Uzate (DWA)

Acest acord de colaborare urmareste dezvoltarea unei relații de colaborare, în cadrul căreia specialiștii români să deprindă, de la colegii germani, tehnicile și metodele necesare in elaborarea și implementarea foilor de lucru, proceduri-cadru aplicabile activităților de proiectare, construcție, exploatare, întreținere și verificare a echipamentelor și instalațiilor specifice managementului apei uzate. Foile de lucru sunt, practic, baza instrucțiunilor de lucru, care pot fi integrate ulterior în sistemele de management calitate, mediu, securitate și securitate ocupațională deja implementate în multe companii de apă din România.
Acordul de cooperare a fost semnat in data de 01.06.2016 si este valabil până în anul 2021.

 *******

Acord de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Asociatia Maghiara a Apei (MaViz)

Acest acord are ca scop promovarea cooperarii si a schimbului de experienta in domeniul gestionarii apelor, apelor uzate si namolurilor dintre cele doua asociatii.

********

Acord de cooperare între Asociația Română a Apei (ARA) și Hagihon Company Ltd, Israel

Acest acord de colaborare are ca scop identificarea de tehnologii inovatoare si dezvoltarea metodologiilor Celor mai Bune Practici pentru a eficientiza activitatea de exploatare si management al retelelor urbane de apa si apa uzata.